Ο νόμος του Metcalf
Ο Robert Metcalf είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους αποδίδεται η δημιουργία του δικτύου ethernet. Επίσης είναι και ο ιδρυτής της 3 Com Corp, η οποία παράγει το γνωστό λογισμικό Palm Pilot γνωστό και ως PDA. Ο Metcalfe έχει διατυπώσει τον ορισμό του νόμου Metcalf κατά τον οποίο:
Η αξία ενός δικτύου είναι ανάλογη με το τετράγωνο του αριθμού των κόμβων, δηλαδή του αριθμού των χρηστών του δικτύου
Αυτή είναι η ‘δικτυακή συνέπεια ,’ ’ που οδηγεί στις αυξημένες αποδόσεις σε μια δικτυακή οικονομία


Δηλαδή:
Αν υπάρχει μια τηλεφωνική συσκευή, στην ουσία δεν έχει καμιά οικονομική αξία. Από την στιγμή όμως που θα υπάρξουν δυο τηλεφωνικές συσκευές η οικονομική αξία του δικτύου υψώνεται στο τετράγωνο. Έτσι ανεβαίνει από το 0 στο 4. Προσθέτοντας μια τρίτη συσκευή, η οικονομική αξία του δικτύου ανεβαίνει στο 9 κοκ. Με λίγα λόγια δημιουργείται μια εκθετική και όχι αναλογική αύξηση της αξίας του
κι επειδή μια εικόνα ισοδυναμεί με χιλιες λέξεις, θα προσπαθήσω να "ζωγραφίσω" μια εικόνα για σας, σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα ενός δικτύου, γιατί το δικτυακό μάρκετινγκ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δίκτυο από... ανθρώπους, ένα franchise ανθρώπων με κοινό στόχο το "κοινό όφελος":
Το 1971 η Xerox βγάζει στην αγορά το πρώτο τηλεομοιότυπο (FAX). Όταν το '74 επιχείρησε να το πουλήσει στην Χαβάη συνάντησε το εξής ερώτημα-εμπόδιο "Ποιός άλλος το χρησιμοποιεί;;". Ένα fax, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι τελείως άχρηστο αν δεν υπάρχει και κάποιο άλλο fax σε χρήση δηλαδή αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο από fax. Το τηλεομοιότυπο ή fax απέκτησε αξία από την στιγμή που εντάχθηκε σε ένα δίκτυο τηλεομοιότυπων. Αυτό που το '71 θεωρήθηκε καινοτομία και ήταν δύσκολο να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου γιατι δεν το "εμπιστευόταν" και το έβλεπε με καχυποψία και, ίσως, με λίγο φόβο, σήμερα θεωρείται αυτονόητο και κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας έχει από ένα....

Kevin Kelly (1999):
οι βιομηχανικές οικονομίες κλίμακας αυξάνουν την αξία σταδιακά και γραμμικά. Μικρές προσπάθειες δίνουν μικρά αποτελέσματα και μεγάλες προσπάθειες μεγάλα αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, τα δίκτυα αυξάνουν την αξία εκθετικά – μικρές προσπάθειες ενισχύουν η μια την άλλη έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν γρήγορα να συσσωρευτούν σαν μια χιονοστιβάδαhttp://evapsomadaki.wix.com/diktiakomarketing#!---metcalf/c1x46
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...