Η σοφία του γαϊδάρου
Η σοφία του φορτωμένου γαϊδάρου
Αυτή είναι η περίφημη Σκάλα του Βραδέτου,που ενώνει δύο χωριά στο Ζαγόρι,το Βραδέτο,σε 1.340 υψόμε-τρο,και το Καπέσοβο,στην απέναντι πλευρά της χαράδρας,σε ύψος 1.120 μέτρων.Η Σκάλα έχει μήκος δύο χι-λιομέτρων,από το βάθος της χαράδρας ώς το Βραδετο,ενώ ο δρόμος από το Καπέσοβο ως το βάθος της χα-ράδρας είναι πιο ομαλός.Η παράδοση λέει ότι για να χαράξουν τη Σκάλα φόρτωσαν έναν γάιδαρο και τον ά-φησαν ν' ανεβεί την απότομη πλαγιά,όπως αυτός έκρινε και προτιμούσε.Οι άνθρωποι απλώς τον ακολου-θούσαν και σημείωναν την πορεία του,βέβαιοι ότι το υπομονετικό ζώο θα διάλεγε την πρακτικότερη δια-δρομή.Έτσι σήμερα θαυμάζουμε τη σοφία του φορτωμένου γαϊδάρου, αλλά επίσης το μόχθο και την τέχνη των μαστόρων του Ζαγορίου.Σ' αυτήν την πέτρινη σκάλα οι Σπύρος Μαντάς και Θοδωρής Χαμάκος αφιέρωσαν ένα μικρό και κομψό βιβλίο (εκδ. ΝΙΚΑΣ).

http://ereunalogos.blogspot.gr/2016/11/blog-post.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...